QUEN SOMOS?

unha iniciativa veciñal con pulo social, medioambiental, cultural...

Somos as xentes do mar as que co noso devir histórico fomos conformando as ricas paisaxes humanas.Protexer esta paisaxe é ao cabo tarefa de todos

na que traballamos desde SAGRES para:

  • mellorar O ENTORNO
  • promover A CALIDADE AMBIENTAL DA COSTA E DO MEDIO MARIÑO
  • promover A DINAMIZACIÓN DE PROXECTOS CULTURAIS
  • promover INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN
  • promover A IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES

    en Aguiño